top of page

בניה ועיצוב אתר בפגישה טלפונית לסדנת הכנה להורים


לצפיה באתר פנו אלי שתי שותפות הגרות בערבה ורצו לעשות פגישה טלפונית לצורך שיווק. בפגישה הצעתי להן כחלק מהשיווק לבנות אתר. הן הסכימו ולנגד עיניהם האתר רקם עור וגידים ובסוף הפגישה היה מוכן כמו כן תוכנית שיווקית שלמה לקידום הסדנה.

אתר מוכן בפגישה
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
עיצוב אתרים ועמודי נחיתה 
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page