בניה ועיצוב אתר בפגישה טלפונית לסדנת הכנה להורים


לצפיה באתר פנו אלי שתי שותפות הגרות בערבה ורצו לעשות פגישה טלפונית לצורך שיווק. בפגישה הצעתי להן כחלק מהשיווק לבנות אתר. הן הסכימו ולנגד עיניהם האתר רקם עור וגידים ובסוף הפגישה היה מוכן כמו כן תוכנית שיווקית שלמה לקידום הסדנה.

#websites

אתר מוכן בפגישה
Posts are coming soon
Stay tuned...
עיצוב אתרים ועמודי נחיתה 
Posts are coming soon
Stay tuned...