top of page

בניית אתר כולל כתיבה, הגהה, שפה עיצובית ואפשרות קניה באתר


לצפיה באתר בפרויקט זה בניתי אתר למאמנת אישית עם אפשרות לרכוש באתר את קלפי האימון שהיא יצרה. כמו כן הדרכתי אותה כיצד להעלות סדנאות חדשות ושירותים חדשים. כולל עיצוב ורספונסיביות למובייל

אתר מוכן בפגישה
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
עיצוב אתרים ועמודי נחיתה 
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page