top of page

בנייה ועיצוב אתר, לוגו ושפה עיצובית בפגישה אחת לחברת בנייה


נפגשתי עם חברת בנייה לצורך ייעוץ שיווקי. החברה קיימת כבר 25 שנה. האתר והלוגו שלהם היה ארכאי ומיושן ולכן הצעתי בפגישה אחת לבנות לוגו חדש, שפה עיצובית ואתר חדש לגמרי. אכן סיימנו את האתר תוך פגישה אחת בכמה שעות והלכנו לאכול סושי :-)

אתר מוכן בפגישה
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
עיצוב אתרים ועמודי נחיתה 
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
bottom of page